Tvorba a rekonstrukce solárních systémů

V ČR dopadne na povrch za rok průměrně 1.100 kWh/m2 energie. Pomocí kapalinových kolektorů můžeme získat 300-800 kWh/m2 za rok. Zisk je nutné uskladnit v zásobníku teplé užitkové vody (TUV) nebo zásobníku pro systém vytápění, popřípadě přebytky dodat např. bazénové vodě. Celý systém je obvykle poháněn oběhovým čerpadlem a řízen solárním regulátorem.

Topení, které bere ohled na životní prostředí. Slunce vyzáří na zemi v méně než čtyřech hodinách roční spotřebu energie celé světové populace – a to úplně zadarmo. Přitom na každý metr čtvereční České republiky dopadá za rok průměrně kolem 1000 kWh, což odpovídá energetickému obsahu cca 100 m3 zemního plynu.

Solární kolektory

Akumulační nádrž s boilerem

Kondenzační kotel

Solární jednotka

Solární kolektor detail

Připojení kolektoru

Připojení kolektoru

Solární kolektor detail

Solární kolektor

Boiler

Čerpadlová skupina

Boiler

Akumulační nádrž

Akumulační nádrž

Expanzní nádrže

Akumulační nádrž s připojením

Solární boiler s výměníkem

Potrubní systém

Solární jednotka

Solární vákuový kolektor

Solární vákuový kolektor